Jyty Kouvola ry:n historia

Yhdistyksen perustava kokous oli 25.4.1945. Läsnä oli 24 henkilöä ja yhdistyksen nimeksi päätettiin Kouvolan kauppalan viran- ja toimenhaltijat ry. Vuonna 1946 liityttiin Suomen Kunnallisvirkamiesliittoon (liitolle maksettiin tuolloin 50 markkaa /jäsen).

Vuoden 1955 alusta yhdistyksen nimi muuttui Kouvolan Kunnallisvirkamiesyhdistys ry:ksi ja vuonna 2005 Jyty Kouvola ry:ksi.

Ensimmäinen esitys kauppalan hallitukselle tehtiin 23.7.1945 koskien luonnollisesti palkka-asioita. Vuosien varrella on esityksiä tehty ja neuvotteluja käyty useita. Aina ei esityksiin suhtauduttu suopeasti, joskus ei saatu edes vastausta, mutta sinnikkäästi yrittäen on tulostakin vuosien varrella saatu.

Edunvalvonnan lisäksi v. 1946 alkaen on yhdistyksessä panostettu vapaa-ajan tapahtumiin. Alkuvuosina toimi huvitoimikunta sittemmin virkistystoimikunta tai vapaa-aikatoimikunta. Virkistystoimintaan onkin yhdistyksessämme aina suhtauduttu ”vakavasti”.

Yhdistys juhli 20 vuottaan 5.5.1965 ja siellä Ester Taarna luki tekemänsä runon.

Jo kaksikymmentä on vuotta siitä,
kun pieni joukko katsoi, ettei riitä,
jos kukin yksin sarallansa niittää,
pitempään yhteisesti voimat riittää.

Niin alkoi järjestys ja ryhdistys
ja syntyi virkakunnan yhdistys.
Kun valveutuen aatteen aamuun herää
niin oras kasvaa, laiho tekee terää.

Sai joukko voimia ja rohkeutta
käydä kohti päivän valkeutta.
Jatkuva uranuurto tehtävänä
se yhteishengen pitää kestävänä.

Ei sammu pimeään, ei nuku yöhön,
jo kansainväliseenkin yhteistyöhön
käy vastuuntuntoisenä liittolaiset
kuntayhteisössä miehet, naiset.

Vaik' vastuu onkin kolmijakoinen
niin tehtävänsä tuntee jokainen.
Parhaaseen tulokseen vain päästä voi,
kun yhteisvastuu luottamuksen loi.

Uuden kaupungintalon valmistuttua v. 1967 yhdistys otti hoitaakseen ravintolatoiminnan. Toiminnan käynnistämiseksi otettiin 3500 markkaa 40-luvun loppupuolella perustetusta taistelurahastosta. Ravintolatoimintaa harjoitettiin vuoden 2011 loppuun saakka. Ravintolatoiminnasta tienattua rahaa sijoitettiin osakkeisiin ja niistä saatua varallisuutta käytetään vieläkin jäsenten koulutus- ja virkistystoimintaan.

Liiton ensimmäiset syyspäivät pidettiin Kouvolassa 1.-2.9.1979, ja 30:nnet 22.-24.8.2008. Liiton talvipäivät olivat Kouvolassa 1.-2.2.1992.


Jyty Kouvola ry on saanut jäseniä seuraavista lakkautetuista yhdistyksistä

Jyty Anjalankoski ry

Lähinnä kaupungeissa ja kauppaloissa toimi Kunnallisvirkamiesliitto paikallisine yhdistyksineen. Sen toiminta alkoi kuitenkin laajentua myös maalaiskuntiin. Kymenlaakson Kunnallisvirkamiesyhdistyksen perustava kokous pidettiin Anjalan kunnantalolla 10.11.1957. Kymenlaakson Kunnallisvirkamiesyhdistys jatkoi yli kuntarajojen toimivana järjestönä vuoteen 1982 saakka.

12.5.1982 Elimäen, Pyhtään, Valkealan, Vehkalahden ja Virolahden alaosastot sekä Iitin ja Ruotsinpyhtään yksittäiset jäsenet erosivat yhdistyksestä ja yhdistykseen jäi Anjalankosken alaosasto. Yhdistyksen nimeksi tuli Anjalankosken Kunnallisvirkailijat ry. ja nimi muutettiin myöhemmin KVL Anjalankoski ry:ksi ja vuonna 2005 liiton nimenvaihdon myötä Jyty Anjalankoski ry:ksi. Yhdistyksen toiminta päättyi 31.12.2008 ja jäsenet siirtyivät Jyty Kouvola ry:n.

Jyty Elimäki ry

Elimäen Kunnallisvirkailijat ry:n ensimmäinen kokous pidettiin 26.3.1982 ja ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Sirpa Korhonen (myöh. Mäkelä). Nimeä vaihdettiin Jyty Elimäki ry:ksi vuoden 2006 alusta. Yhdistyksen toiminta päättyi 31.12.2008 ja jäsenet siirtyivät Jyty Kouvola ry:n. Viimeisenä puheenjohtajana toimi Ritva Miilumäki.

Jyty Kuusankoski ry

Yhdistyksen toiminta päättyi 31.12.2008 ja jäsenet siirtyivät Jyty Kouvola ry:n.

Jyty Valkeala ry

Yhdistyksen toiminta päättyi 31.12.2008 ja jäsenet siirtyivät Jyty Kouvola ry:n.

Jyty Iitti ry

Iitin Kunnallisvirkamiesyhdistys ry:n perustava kokous pidettiin 15.3.1976. Samalla päätettiin liittyä Kunnallisvirkamiesliitto ry:n jäsenyhdistykseksi. 24.3.1976 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Toini Leino ja sihteeriksi Pirjo Tuominen. Suurimpana vaikutteena oman yhdistyksen perustamiseen oli tahto ottaa edunvalvonta omiin käsiin paikallisella tasolla. Vuonna 2005 liiton nimenvaihdon myötä nimi muuttui Jyty Iitti ry:ksi. Yhdistyksen toiminta päättyi 31.12.2009.

Kouvolan seudun Jyty ry

Yhdistyksen toiminta päättyi 31.12.2015 ja jäsenet siirtyivät Jyty Kouvolaan.