Jäsenmaksut 2023

Työssä olevan jäsenen jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. 

Työttömyyskassan etuudesta peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää vain liittojäsenmaksun. Työttömyyskassa perii sen suoraan etuudesta jäsenen valtuutuksen perusteella. Opiskelijajäsenyys on maksuton ja varusmies- ja siviilipalvelusajalta ei peritä jäsenmaksua.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 euroa kuukaudessa.

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden tai työloman, opiskelun, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla.

Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.

Kannatusjäsenmaksu (eläkeläinen) on 36 euroa vuodessa.

Eläkkeelle jäädessä tulee ilmoittaa jääkö yhdistyksen kannatusjäseneksi ja kannatusjäsenmaksua aletaan periä ensimmäisestä täydestä eläkevuodesta alkaen.